Suguvõsa kroonika | Släktkrönika | Family chronicle

 

Kaamanite ja Pruunide
sugupuu

Tegelikult Kaamanite ja Pruunide sugupuu on palju enamat.

Siit leiad sugupuu näitab Preediku Jüriska Juri (1712-1775) ja Pällu Mardi (1683-1751) järeltulijad väikesest Eesti külast Käsmu - nende seas pered Kaaman, Pruun, Männik, Esloon, Kristenbrun ja Suksdorf, ja teised, kes on abielus neisse Käsmu peredele.

Need teised sisaldavad muu hulgas perekonnad Kivi, Punn, Elend ja Pihel Eesti Hiiumaal, ja Ljungberg, Borg, Andersson ja Klemedsson alates Skåne Rootsis.

(Veebisaidil on ka infot teiste perede seotud Käsmu, nagu Altenbrun, Einholm, Einloon, Heinakroon, Jüriska, Kangust, Kaskni, Kattus, Konga, Laderlich, Lepni, Liiholm, Lilletam, Meikar, Mikenberg, Pajos, Piibeman, Ranniko, Seeblum, Sooman, Suurallik, Tiedemann, Veintrop ja Välkmann.)

Sugupuu uuendatud 31. juulil 2018.

Kaamans och Pruuns
släktträd

Egentligen är Kaamans och Pruuns släktträd mycket mer än så.

Här hittar du ett släktträd som visar ättlingarna till Preediku Jüriska Jüri (1712-1775) och Pällu Mart (1683-1751) från den lilla estniska byn Käsmu - bland dem familjerna Kaaman, Pruun, Männik, Esloon, Kristenbrun, Suksdorf, och andra som har gift in sig i dessa Käsmufamiljer.

Dessa andra inkluderar bland annat familjerna Kivi, Punn, Elend och Pihel från den estniska ön Dagö, samt Ljungberg, Borg, Andersson och Klemedsson från Skåne i Sverige.

(På webbplatsen finns också information om andra familjer med anknytning till Käsmu, som Altenbrun, Einholm, Einloon, Heinakroon, Jüriska, Kangust, Kaskni, Kattus, Konga, Laderlich, Lepni, Liiholm, Lilletam, Meikar, Mikenberg, Pajos, Piibeman, Ranniko, Seeblum, Sooman, Suurallik, Tiedemann, Veintrop och Välkmann.)

Släktträdet uppdaterades 3 augusti 2018.

The family tree of
Kaaman and Pruun

Actually, the family tree of Kaaman and Pruun is much more than that.

Here you’ll find a family tree showing the descendants of Preediku Jüriska Juri (1712-1775) and Pällu Mart (1683-1751) from the small Estonian village Käsmu - among them the families Kaaman, Pruun, Männik, Esloon, Kristenbrun and Suksdorf, and others who have married into these Käsmu families.

These others include among other families Kivi, Punn, Elend and Pihel from the Estonian island of Hiiumaa, and Ljungberg, Borg, Andersson and Klemedsson from Scania in Sweden.

(The website also provides information about other families related to Käsmu, as Altenbrun, Einholm, Einloon, Heinakroon, Jüriska, Kangust, Kaskni, Kattus, Konga, Laderlich, Lepni, Liiholm, Lilletam, Meikar, Mikenberg, Pajos, Piibeman, Ranniko, Seeblum, Sooman, Suurallik, Tiedemann, Veintrop and Välkmann.)

 

Sorry, no English version of the Family Tree