Estnifieringen av släktnamn

 

Estnifieringen på 1930-talet

I mitten på 30-talet startade en kampanj i Estland för att stärka den nationella självkänslan. I kampanjen ingick bland annat en estnifiering av både släktnamn och förnamn som kunde uppfattas som utländska.

Vid en summering år 1939 hade 195 000 ester bytt efternamn och 25 000 även sitt förnamn. Samtidigt hade 130 000 ester med familjenamn som kunde uppfattas som utländska valt att inte byta namn.

Jag vet att under åren 1936–1940 bytte sex familjer i Palmse och Aaspere med släktnamnet Kaaman sitt namn till Kaare, Kaarend, Kallasmaa, Kann, Keersalu eller Kivila.

Många släktnamn i mitt släktträd, förutom Kaaman, estnifierades under åren 1935-40. Här är några:


Namn FÖRE estnifieringen

Namn
Aaron
Aaron
Adler
Altveil
Anton
Anton
Anton
Anton
Anton
Aser
Aser
Bertelov
Brennel
Brennel
Brennel
Brennel
Brennel
Brennel
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einholm
Einlon
Einlon
Einloon
Elend
Elend
Elend
Esberg
Esberg
Espenbaum
Esperk
Esperk
Esperk
Esperk
Esperk
Evel
Grauberg
Gutbach
Holtsmann
Holtsmann
Holtsmann
Holtsmann
Holtsmann
Holtsmann
Holtsmann
Insperg
Jaanson
Kaaman
Kaaman
Kaaman
Kaaman
Kaaman
Kaaman
Kaamann
Kaamann
Kappel
Kaska
Kaska
Kasser
Kessel
Kessel
Kesser
Kingsep
Kipjatkov
Klemm
Klemm
Klemm
Klemm
Klemm
Klemm
Klemm
Koldits

Nytt namn
Allikvee
Laanemäe
Vainu
Hallmets
Aasa
Aruvald
Aunu
Kuusemäe
Raag
Ojala
Villeste
Pärnakivi
Esula
Kannel
Karilo
Reidmaa
Viis
Vool
Allikver
Eelloo
Eelmere
Eelmäe
Eensaar
Eensalu
Eesmaa
Ehasalu
Einasmaa
Elliksaar
Heinlaan
Heinsaar
Hiielo
Järvala
Kasearu
Laanemets
Roopa
Sillajõe
Vaba
Eenlo
Heinloo
Eenlo
Helend
Helend
Rannala
Eesmaa
Lundve
Eespere
Eesmaa
Eespere
Eskel
Eskola
Pilv
Kaldma
Rünk
Ojala
Heileht
Heinsalu
Heinsalu
Heinsoo
Heinväli
Helve
Tiik
Jõeleht
Ojala
Kaare
Kaarend
Kallasmaa
Kann
Keersalu
Kivila
Kallasma
Laanis
Kirss
Kaldma
Kaldma
Kasari
Kesksalu
Lilleväli
Heinsaar
Kallas
Karileet
Jugapuu
Kaare
Kaseväli
Nurmsalu
Rahu
Rannu
Selja
Loonela

Plats
Tallinn
Alatskivi
Palmse
Piirsalu
Rakvere
Narva
Jõhvi
Alutaguse
Rakvere
Tallinn
Tallinn
Tallinn
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Palmse
Palmse
Tallinn
Palmse
Palmse
Kõnnu
Palmse
Rakvere
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Püssi
Palmse
Nõmme
Palmse
Nõmme
Mõisaküla
Tallinn
Kõrgesaare
Kurista
Tallinn
Kõrgesaare
Rakvere
Narva
Kunda
Tallinn
Kunda
Haljala
Rakvere
Rakvere
Keina
Keina
Tallinn
Käina
Pärnu
Suure-Kõpu
Keina
Tallinn
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Aaspere
Palmse
Tallinn
Palmse
Kõrgesaare
Aaspere
Aaspere
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Aaspere
Palmse
Kõrgesaare
Tallinn
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Tallinn
Kõrgesaare
Palmse

Namnbyte
1938-08-19
1936-06-29
1937-03-25
1937-09-07
1936-09-22
1939-08-25
1937-02-05
1940-09-06
1936-11-03
1937-02-05
1939-08-25
1940-07-30
1940-01-26
1937-03-02
1937-04-16
1940-09-10
1937-03-25
1937-03-02
1938-02-04
1937-03-25
1938-04-22
1939-09-08
1937-08-31
1937-12-10
1937-08-31
1937-07-02
1937-03-25
1937-03-25
1938-03-22
1938-02-15
1938-05-06
1937-03-12
1936-09-08
1937-03-12
1937-08-10
1939-02-10
1935-05-21
1936-02-21
1937-04-23
1936-02-21
1937-03-12
1938-02-01
1937-02-12
1936-03-27
1939-05-19
1939-07-28
1936-08-14
1939-01-27
1937-06-11
1935-03-08
1940-02-16
1938-06-17
1935-04-09
1935-06-18
1936-04-24
1936-03-31
1937-05-28
1940-01-02
1937-01-29
1937-03-12
1936-04-24
1938-02-22
1938-02-22
1936-09-08
1937-03-25
1936-10-06
1940-09-27
1936-10-09
1936-07-31
1935-04-30
1937-03-12
1938-01-25
1936-10-09
1936-10-09
1939-06-30
1937-02-12
1936-12-15
1938-05-17
1934-04-10
1937-03-25
1940-09-10
1935-06-26
1937-09-03
1937-05-21
1940-07-19
1940-11-15
1940-09-10
1935-10-29

Namn
Korell
Krikberg
Krämer
Krämer
Kuuse
Kuutbach
Kuutman
Kuutman
Kuutmann
Laasberg
Laderlich
Laderlich
Landsberg
Liiholm
Liiholm
Lillemann
Lüllman
Malk
Malk
Malk
Meibaum
Meikar
Meikar
Mikenberg
Mõttus
Mäeberk
Mänd
Naruskberg
Pauman
Piibeman
Piibeman
Piibeman
Piibeman
Piibeman
Piibeman
Piibemann
Piibemann
Piibemann
Piilberg
Piilberk
Punn
Punn
Randman
Randman
Reinholm
Rosenberg
Rosenberk
Rosenberk
Schneider
Schneider
Seeblum
Sieber
Siimann
Silberman
Soobach
Soomann
Soomann
Strandmann
Suksdorf
Suksdorf
Suksdorov
Suksdorv
Suksdorv
Tatkam
Tidemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiideman
Tomsenlaulik
Valdhorn
Veerbaum
Veidenberk
Vilber
Vilberg
Villo
Välkman

Nytt namn
Randma
Kaldma
Kaldma
Kari
Eerma
Lillemaa
Kuutma
Murdvee
Kuutma
Laanoja
Aaviku
Valli
Laanoja
Lahtvee
Luige
Lillemaa
Lillemaa
Metsasalu
Nõgu
Sarapik
Meipalu
Nõmmik
õunap
Rohtla
Otsing
Mäesalu
Männik
Otsing
Pärna
Mere
Piibeleht
Piibeleht
Piibemaa
Pilvet
Vare
Piibelaan
Piiberand
Piirvee
Sinivee
Sinivee
Saarela
Väljaäär
Randma
Randmaa
Reinumäe
Randma
Roodvee
Ruus
Loorand
Nurmsalu
Sinivee
Altmets
Kuusemaa
Lille
Soosaar
Soomets
Soosalu
Randma
Aasa
Sukstare
Ranniko
Lehtla
Sulavee
Pärnakivi
Tiidemaa
Kübarsepp
Pikerpalu
Taimre
Talmet
Tamse
Teedmaa
Tiidemaa
Tiidemaa
Tiidemäe
Tiitre
Toomla
Tiidema
Laulik
Talts
Vaks
Vainu
Vilbas
Vilbas
Vilu
Valdre

Plats
Kõrgesaare
Aaspere
Palmse
Kõnnu
Avinurme
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Rakvere
Palmse
Palmse
Narva
Palmse
Palmse
Palmse
Tallinn
Kihelkonna
Kihelkonna
Kihelkonna
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse

Palmse

Toolamaa
Palmse
Tallinn
Kolga
Kõnnu
Kõnnu
Palmse
Kõnnu
Tallinn
Kõnnu
Narva-J
Haljala
Haljala
Kärla
Kaarma-S
Palmse
Palmse
Aaspere
Haljala
Rakvere
Rakvere
Tallinn
Kõnnu
Palmse
Aaspere
Aaspere
Palmse
Palmse
Aaspere
Rakvere
Aaspere
Palmse
Tallinn
Palmse
Palmse
Palmse
Paasvere
Haljala
Undla
Vigala
Tallinn
Tallinn
Tallinn
Kioma
Kioma
Tahkuranna
Tallinn
Tallinn
Rakvere
Palmse
Rakvere
Kunda
Tapa
Palmse
Kunda
Kunda
Aaspere
Palmse

Namnbyte
1937-03-25
1936-03-03
1938-02-15
1937-09-07
1938-07-05
1938-07-05
1936-03-20
1937-01-29
1936-06-03
1940-08-20
1937-03-25
1935-03-15
1936-03-27
1937-03-12
1938-05-06
1936-05-22
1936-11-09
1938-01-04
1937-04-16
1936-05-22
1937-01-15
1937-07-20
1937-06-04
1937-03-25
1939-08-08
1937-03-12
1939-12-19
1938-07-15
1937-12-10
1937-05-11
1935-11-08
1937-05-11
1939-01-20
1937-03-25
1938-05-31
1935-09-03
1938-08-23
1937-05-21
1937-07-09
1937-07-09
1938-01-18
1937-07-13
1937-01-29
1937-03-25
1936-03-31
1936-11-06
1939-03-21
1940-01-19
1938-02-01
1936-08-04
1937-07-20
1936-03-31
1936-03-27
1939-09-08
1937-04-23
1940-02-02
1935-04-05
1935-05-03
1937-04-23
1937-03-25
1937-07-20
1937-03-25
1939-06-06
1936-07-24
1936-05-12
1939-12-15
1939-02-10
1936-08-25
1938-04-22
1939-04-28
1938-05-10
1938-05-10
1939-10-30
1937-03-25
1938-05-17
1939-05-12
1937-03-25
1937-06-04
1940-02-16
1939-01-13
1939-04-25
1940-02-16
1940-05-07
1936-03-03
1937-11-16


Namn EFTER estnifieringen

Nytt namn
Aasa
Aasa
Aaviku
Allikvee
Allikver
Altmets
Aruvald
Aunu
Eelloo
Eelmere
Eelmäe
Eenlo
Eenlo
Eensaar
Eensalu
Eerma
Eesmaa
Eesmaa
Eesmaa
Eespere
Eespere
Ehasalu
Einasmaa
Elliksaar
Eskel
Eskola
Esula
Hallmets
Heileht
Heinlaan
Heinloo
Heinsaar
Heinsaar
Heinsalu
Heinsalu
Heinsoo
Heinväli
Helend
Helend
Helve
Hiielo
Jõeleht
Jugapuu
Järvala
Kaare
Kaare
Kaarend
Kaldma
Kaldma
Kaldma
Kaldma
Kaldma
Kallas
Kallasma
Kallasmaa
Kann
Kannel
Kari
Karileet
Karilo
Kasari
Kasearu
Kaseväli
Keersalu
Kesksalu
Kirss
Kivila
Kuusemaa
Kuusemäe
Kuutma
Kuutma
Kübarsepp
Laanemets
Laanemäe
Laanis
Laanoja
Laanoja
Lahtvee
Laulik
Lehtla
Lille
Lillemaa
Lillemaa
Lillemaa
Lilleväli
Loonela
Loorand
Luige

Namn
Anton
Suksdorf
Laderlich
Aaron
Einholm
Sieber
Anton
Anton
Einholm
Einholm
Einholm
Einlon
Einloon
Einholm
Einholm
Kuuse
Einholm
Esberg
Esperk
Espenbaum
Esperk
Einholm
Einholm
Einholm
Esperk
Esperk
Brennel
Altveil
Holtsmann
Einholm
Einlon
Einholm
Kesser
Holtsmann
Holtsmann
Holtsmann
Holtsmann
Elend
Elend
Holtsmann
Einholm
Insperg
Klemm
Einholm
Kaaman
Klemm
Kaaman
Evel
Kaska
Kaska
Krikberg
Krämer
Kingsep
Kaamann
Kaaman
Kaaman
Brennel
Krämer
Kipjatkov
Brennel
Kasser
Einholm
Klemm
Kaaman
Kessel
Kappel
Kaaman
Siimann
Anton
Kuutman
Kuutmann
Tiedemann
Einholm
Aaron
Kaamann
Laasberg
Landsberg
Liiholm
Tomsenlaulik
Suksdorv
Silberman
Kuutbach
Lillemann
Lüllman
Kessel
Koldits
Schneider
Liiholm

Plats
Rakvere
Palmse
Palmse
Tallinn
Palmse
Aaspere
Narva
Jõhvi
Palmse
Tallinn
Palmse
Nõmme
Nõmme
Palmse
Kõnnu
Avinurme
Palmse
Kurista
Rakvere
Kõrgesaare
Narva
Rakvere
Palmse
Palmse
Kunda
Tallinn
Kõrgesaare
Piirsalu
Keina
Palmse
Palmse
Palmse
Kõrgesaare
Keina
Tallinn
Käina
Pärnu
Mõisaküla
Tallinn
Suure-Kõpu
Palmse
Tallinn
Kõrgesaare
Palmse
Palmse
Tallinn
Palmse
Haljala
Aaspere
Aaspere
Aaspere
Palmse
Aaspere
Tallinn
Palmse
Palmse
Kõrgesaare
Kõnnu
Palmse
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Palmse
Kõrgesaare
Aaspere
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Palmse
Aaspere
Alutaguse
Palmse
Palmse
Undla
Palmse
Alatskivi
Palmse
Rakvere
Narva
Palmse
Rakvere
Palmse
Palmse
Palmse
Palmse
Tallinn
Kõrgesaare
Palmse
Tallinn
Palmse

Namnbyte
1936-09-22
1937-04-23
1937-03-25
1938-08-19
1938-02-04
1936-03-31
1939-08-25
1937-02-05
1937-03-25
1938-04-22
1939-09-08
1936-02-21
1936-02-21
1937-08-31
1937-12-10
1938-07-05
1937-08-31
1936-03-27
1936-08-14
1939-07-28
1939-01-27
1937-07-02
1937-03-25
1937-03-25
1937-06-11
1935-03-08
1940-01-26
1937-09-07
1936-04-24
1938-03-22
1937-04-23
1938-02-15
1938-05-17
1936-03-31
1937-05-28
1940-01-02
1937-01-29
1937-03-12
1938-02-01
1937-03-12
1938-05-06
1938-02-22
1940-09-10
1937-03-12
1936-09-08
1935-06-26
1937-03-25
1938-06-17
1936-10-09
1936-10-09
1936-03-03
1938-02-15
1934-04-10
1935-04-30
1936-10-06
1940-09-27
1937-03-02
1937-09-07
1937-03-25
1937-04-16
1939-06-30
1936-09-08
1937-09-03
1936-10-09
1937-02-12
1938-01-25
1936-07-31
1936-03-27
1940-09-06
1936-03-20
1936-06-03
1939-12-15
1937-03-12
1936-06-29
1937-03-12
1940-08-20
1936-03-27
1937-03-12
1937-06-04
1937-03-25
1939-09-08
1938-07-05
1936-05-22
1936-11-09
1936-12-15
1935-10-29
1938-02-01
1938-05-06

Nytt namn
Lundve
Meipalu
Mere
Metsasalu
Murdvee
Mäesalu
Männik
Nõgu
Nõmmik
Nurmsalu
Nurmsalu
Ojala
Ojala
Ojala
Otsing
Otsing
Õunap
Piibelaan
Piibeleht
Piibeleht
Piibemaa
Piiberand
Piirvee
Pikerpalu
Pilv
Pilvet
Pärna
Pärnakivi
Pärnakivi
Raag
Rahu
Randma
Randma
Randma
Randma
Randmaa
Rannala
Ranniko
Rannu
Reidmaa
Reinumäe
Rohtla
Roodvee
Roopa
Ruus
Rünk
Saarela
Sarapik
Selja
Sillajõe
Sinivee
Sinivee
Sinivee
Soomets
Soosaar
Soosalu
Sukstare
Sulavee
Taimre
Talmet
Talts
Tamse
Teedmaa
Tiidema
Tiidemaa
Tiidemaa
Tiidemaa
Tiidemäe
Tiik
Tiitre
Toomla
Vaba
Vainu
Vainu
Vaks
Valdre
Valli
Vare
Viis
Vilbas
Vilbas
Villeste
Vilu
Vool
Väljaäär

Namn
Esberg
Meibaum
Piibeman
Malk
Kuutman
Mäeberk
Mänd
Malk
Meikar
Klemm
Schneider
Aser
Gutbach
Jaanson
Mõttus
Naruskberg
Meikar
Piibemann
Piibeman
Piibeman
Piibeman
Piibemann
Piibemann
Tiedemann
Esperk
Piibeman
Pauman
Bertelov
Tatkam
Anton
Klemm
Korell
Randman
Rosenberg
Strandmann
Randman
Elend
Suksdorov
Klemm
Brennel
Reinholm
Mikenberg
Rosenberk
Einholm
Rosenberk
Grauberg
Punn
Malk
Klemm
Einholm
Piilberg
Piilberk
Seeblum
Soomann
Soobach
Soomann
Suksdorf
Suksdorv
Tiedemann
Tiedemann
Valdhorn
Tiedemann
Tiedemann
Tiideman
Tidemann
Tiedemann
Tiedemann
Tiedemann
Holtsmann
Tiedemann
Tiedemann
Einholm
Adler
Veidenberk
Veerbaum
Välkman
Laderlich
Piibeman
Brennel
Vilber
Vilberg
Aser
Villo
Brennel
Punn

Plats
Tallinn
Palmse
Tallinn
Kihelkonna
Palmse
Palmse

Kihelkonna
Palmse
Kõrgesaare
Kõnnu
Tallinn
Rakvere
Palmse

Toolamaa
Palmse
Tallinn
Kolga
Kõnnu
Kõnnu
Kõnnu
Narva-J
Vigala
Kunda
Palmse
Palmse
Tallinn
Paasvere
Rakvere
Kõrgesaare
Kõrgesaare
Palmse
Haljala
Aaspere
Palmse
Kõrgesaare
Palmse
Tallinn
Kõrgesaare
Aaspere
Palmse
Rakvere
Palmse
Rakvere
Rakvere
Kärla
Kihelkonna
Kõrgesaare
Püssi
Haljala
Haljala
Palmse
Aaspere
Palmse
Rakvere
Tallinn
Palmse
Tallinn
Tallinn
Kunda
Tallinn
Kioma
Palmse
Haljala
Kioma
Tahkuranna
Tallinn
Keina
Tallinn
Rakvere
Palmse
Palmse
Palmse
Tapa
Palmse
Palmse
Kõnnu
Kõrgesaare
Kunda
Kunda
Tallinn
Aaspere
Kõrgesaare
Kaarma-S

Namnbyte
1939-05-19
1937-01-15
1937-05-11
1938-01-04
1937-01-29
1937-03-12
1939-12-19
1937-04-16
1937-07-20
1937-05-21
1936-08-04
1937-02-05
1935-06-18
1938-02-22
1939-08-08
1938-07-15
1937-06-04
1935-09-03
1935-11-08
1937-05-11
1939-01-20
1938-08-23
1937-05-21
1939-02-10
1940-02-16
1937-03-25
1937-12-10
1940-07-30
1936-07-24
1936-11-03
1940-07-19
1937-03-25
1937-01-29
1936-11-06
1935-05-03
1937-03-25
1937-02-12
1937-07-20
1940-11-15
1940-09-10
1936-03-31
1937-03-25
1939-03-21
1937-08-10
1940-01-19
1935-04-09
1938-01-18
1936-05-22
1940-09-10
1939-02-10
1937-07-09
1937-07-09
1937-07-20
1940-02-02
1937-04-23
1935-04-05
1937-03-25
1939-06-06
1936-08-25
1938-04-22
1940-02-16
1939-04-28
1938-05-10
1937-03-25
1936-05-12
1938-05-10
1939-10-30
1937-03-25
1936-04-24
1938-05-17
1939-05-12
1935-05-21
1937-03-25
1939-04-25
1939-01-13
1937-11-16
1935-03-15
1938-05-31
1937-03-25
1940-02-16
1940-05-07
1939-08-25
1936-03-03
1937-03-02
1937-07-13