Källor till släktträdet

 

Mina källor till släktträdet har varit många, både skriftliga och muntliga.

Till de främsta hör det arbete som Karl Kristenbrun (1914–1992) ägnade sina sista år när han samlade uppgifter och historier om Käsmus invånare genom tiderna.

Detta arbete har Eerik Kaarend kompletterat och fördjupat när det gäller Kaamans släkthistora.

En viktig källa till familjen Pruuns historia är den sammanställning som Heino Perkström gjorde 1991 och som Eerik Kaarend därefter kompletterat.

Den andra huvudkällan är kyrkoböckerna i Haljala, Narva-Jõesuu och Reigi församlingar. I Estland är dessa är digitaliserade för perioden från början av 1700-talet till cirka 1940 och läsbara via Internet.


Skriftliga källor:
 • Saaga - Digitala arkiv:
  Kyrkoböcker från Haljala församling.
  Kyrkoböcker från Narva-Jõesuu församling.
  Kyrkoböcker från Reigi församling.
  Kyrkoböcker från Kuusalu församling.
  Kyrkoböcker från Kadrina församling.
  etc.
 • Kyrkobok S:t Johannes församling, Malmö.
 • www.okupatsioon.ee/nimekirjad/-
  raamat/raamat2005/nimed/
 • Eve Kask: ”Käsmu inimesed ja majad”, 2003.
 • Karl Kristenbrun & Anne Kurepalu: ”Käsmu”, 1994.
 • Piret Norvik: ”Käsmu randlaste jutte”,
  Tallinn 2001.
 • ”Ülevaade Eesti merekoolidest 1864–1935”, utgiven av Karl Larens, Tallinn 1938.
 • Riho Saard: ”Mägipe ja Suurepsi
  – Kõpu poolsaare taevased külad”, 2007.
 • Riho Saard: ”Kalana. Iidse kalaküla lugu”, 2007.
 • Mari-Anne Heljas: ”Võsu rahvas ja tema lugu”, Tallinn 2009.
 • Käsmu Meremuuseum: ”Toimetised nr 4 1999”.
 • Käsmu Meremuuseum: ”Toimetised nr 6 2001”.
 • Käsmu Meremuuseum: ”Toimetised nr 8 2013”.
 • Meelis Liivlaid: ”Kaksteist põlve Käsmus”, 2018
  ISBN 978-9949-9954-5-5.
 • Laura Vaan: ”Propagandatalitus Eesti Vabariigis autoritaarsel ajajärgul”. Magistritöö, Tartu 2005.
 • ”Õilmes fotoalbum”, pdf, 13 maj 2008.
 • Sveriges befolkning 1890, (CD/ROM).
 • Sveriges befolkning 1900, (CD/ROM).
 • Sveriges befolkning 1970, (CD/ROM).
 • Sveriges befolkning 1980, (CD/ROM).
 • Sveriges befolkning 1990, (CD/ROM).
 • Sveriges dödbok 1860–2016, (CD/ROM).
 • Begravda i Sverige 2, (CD/ROM).
 • ArkivDigital, www.arkivdigital.se
 • Riksarkivet – Svar, www.svar.ra.se
 • CD2006, Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare, (CD/ROM).
 • Onomastika NET, (namnbyten).
Tack till:

Aarne Vaik, Eerik Kaarend, Olavi Sooman, Piret Kaaman, Mait Kaaman, Juhan & Anne Kaaman, Mart Maandi, Eva Vabasalu, Sean Flinn, Liis-Karin Pettersson, Katrin Kimmel, Ain Seeblum, Kersti Heinsoo, Roland Jonuks, Gunilla Borgmark, Helen Ludlow, Bill Wolson, Egon Tamm, Eedo Tamme, Eneli Kristenbrun, John Andres Tamm, Anne Mätas, Heino Eespere, Denise Hellström, Satu Suvisaari, Kristel Luige, Beatrice Reinikainen, Johnny Borg, Lenita Åvall, Toni Näppi och andra.